Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | English Version
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διεύθυνση
Χρήσιμα Links
Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση:
Web Caclab

 

Παρουσίαση του Εργαστηρίου

 

Γενικές Πληροφορίες

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και Δικτύων Υπολογιστών ανήκει στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητές του αφορούν την περιοχή των συστημάτων επεξεργασίας και μετάδοσης πληροφοριών. Ειδικότερα οι ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί τομείς που καλύπτει το εργαστήριο είναι:

  • Υλικό υπολογιστών από το επίπεδο των ψηφιακών κυκλωμάτων μέχρι το επίπεδο της συνολικής υλοποίησης. (Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VLSI από το επίπεδο του κυκλώματος μέχρι το επίπεδο της συμπεριφοράς, Eλεγχος Ορθότητος, Γλώσσες Yλικού, Aνάπτυξη Εργαλείων CAD Ψηφιακών).

  • Προηγμένες αρχιτεκτονικές υπολογιστών (Iσχυροί Μονοεπεξεργαστές - Πολυνηματικές και πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών, Παράλληλες Αρχιτεκτονικές).

  • Κατανεμημένα Συστήματα - Υπολογιστικά Πλέγματα (Grid), Υπολογιστικά Νέφη (Clouds) - Χρονοδρομολόγηση, εξισορρόπηση φόρτου, απόδοση, ποιότητα εξυπηρέτησης.

  • Συμβατικές και προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιακών συστημάτων (Ψηφιακές Επικοινωνίες, Δίκτυα Δεδομένων, Ψηφιακά Δίκτυα Ενοποιημένων Υπηρεσιών, Δίκτυα Ευρυζωνικών Επικοινωνιών).

  • Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Απόδοση Υπολογιστικών Συστημάτων.


H μέχρι τώρα ερευνητική εργασία έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη συστημάτων CAD γιά την σχεδίαση και την διάγνωση βλαβών σε πολύπλοκα ψηφιακά συστήματα (VLSI).

 

 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 
Web Administrator Πετρίδου Σοφία  | System Administrator Κωνσταντίνος Ξ. Μαυρομουστάκης  | Designed by ® Δελλιόπουλος Ιωάννης