Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | English Version
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διδάκτορες
Διεύθυνση

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

 

Mαθήματα τα οποία υποστηρίζονται από το Εργαστήριο.


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ψηφιακές Επικοινωνίες 
 • Δίκτυα Επικοινωνιών
 • Οπτικά Δίκτυα
 • Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Διαχείριση Δικτύων
 • Ασφάλεια Δικτύων
 • Απόδοση Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων
 • Ασύρματα Δίκτυα
 • Κινητά Δίκτυα και Ανάπτυξη Εφαρμογών
 • Τεχνολογίες Υλοποίησης Οπτικών Επικοινωνιών
 • Φωτονική Τεχνολογία

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Π.M.Σ Ιατρικής Πληροφορικής

 • Δίκτυα και Διαδίκτυα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Μ.Σ "Πληροφορική και Επικοινωνίες", "Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός"

 • Προχωρημένα Θέματα Ασυρμάτων Δικτύων
 • Προχωρημένα Θέματα Δικτύων
 • Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Απόδοση Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων
 • Προχωρημένα Θέματα Κατανεμημένης Επεξεργασίας
 • Προχωρημένα θέματα Οπτικών Δικτύων
 • Τεχνολογία Οπτοηλεκτρονικών Συστημάτων
 • Προχωρημένα Θέματα Οπτικής Μεταγωγής
 • Δικτυακές Υποδομές

 

Web Administrator Πετρίδου Σοφία  | System Administrator Κωνσταντίνος Ξ. Μαυρομουστάκης  | Designed by Δελλιόπουλος Ιωάννης