Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | English Version
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διδάκτορες
Διεύθυνση

 

 

 

 

 

 

 

Ερευνητική Δραστηριότητα

 

Περιοχές Ερευνητικών Δραστηριοτήτων

 • Οπτικά Δίκτυα
 • Ασύρματα Δίκτυα
 • Ασφάλεια Δικτύων
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Bιολογικά Νανοδίκτυα
 • Ασύρματα Hλεκτρομαγνητικά Νανοδίκτυα
 • Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις ημιαγωγών
 • Οπτικές Επικοινωνίες
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Εύκαμπτες Οθόνες
 • Μηχανική Μάθηση
    

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα Ε&Α

  (Ενεργά αυτήν την περίοδο)
 • MAESTRO - Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ ΙI, τίτλος έργου: “Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών με Τεχνολογίες ΙοΤ” (T2EΔK-02617), 2020-2023.

 • AΡMONIA - Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ I, τίτλος έργου: “ΑυτοΡρυθμιζόΜενΟ και εΝοποιημένο μητροπολΙτικό δίκτυο και δίκτυο πρόσβΑσης” (T1EΔK-05061), 2018-2021.

 • IntelTriage - Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Ι, τίτλος έργου: “Ευφυές σύστημα τμημάτων επειγόντων περιστατικών και κλινικών νοσοκομείων για την κατά προτεραιότητα διαλογή και παρακολούθηση ιατρικών συμβάντων” (T1EΔK-02489), 2018-2021.

 • 5G-COMPLETE is a 5GPPP Phase III project that aims to revolutionize the 5G architecture, by efficiently combining compute and storage resource functionality over a unified ultra-high capacity converged digital/analog Fiber-Wireless (FiWi) Radio Access Network (RAN). It proposed converged Computing/Storage/RAN infrastructure effectively merges the 5G New Radio fronthaul/midhaul/backhaul faculties into one common Ethernet-based platform and transforms the RAN into a low-power distributed computer that shapes new network concepts. (https://5gcomplete.eu/)

 • Int5Gent - “Integrating 5G enabling technologies in a holistic service to physical layer 5G system platform” it is a Horizon 2020 - Work Programme 2018-2020 and it aims to integrate innovative solutions at different development layer of the 5G stack and combine them optimally in the quest to promote true 5G enabling solutions for new technology and service provisioning vertical markets.

 • plaCMOSproject, supported by H2020, is developing powerful integration technology that will allow an eight-fold increase in the speed of optical transceivers used in data centers. plaCMOS relies on small-proximity wafer scale integration of novel ferroelectric-based plasmonic-photonic modulators, silicon germanium photodetectors and BiCMOS electronics combined in a super-fast, micrometer-scale optical engine capable of transmitting and receiving data at world’s fastest speed of 200 Gbit/s per optical channel. (https://www.placmos.eu/)

 • PlasmoniAC – “Energy- and Size-Efficient Ultra-Fast Plasmonic Circuits for Neuromorphic Computing Architectures” – is a new 3-year long EU-funded project, under the H2020-ICT-06-2019: Unconventional Nanoelectronics Call, launched on January 1st, 2020, bringing together 10 partners, aiming to release a whole new class of energy- and size-efficient feed-forward and recurrent artificial plasmonic neurons with up to 100 GHz clock frequencies and 1 and 6 orders of magnitude better energy- and footprint-efficiencies, comparing to the current electronics-based state-of-the art. (http://plasmoniac.eu/)

 • QAMeleon is a Research and Innovation Action (RIA) program, funded by the European Commission under the Horizon2020 framework targeting the topic ICT-30-2017 – Photonics KET 2017 and the initiative of the Photonics Public Private Partnership. The project has a duration of 4 years, from 01/01/2018 until 31/12/2021 aims to deliver a new generation of faster, cheaper, and greener photonic devices spanning from beyond state-of-the-art transponders to novel reconfigurable add drop multiplexers (ROADMs) towards scaling core and metro networks to the next decade. (https://ict-qameleon.eu/)

 • DeepLight is a Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI) and the General Secretariat for Research and Technology (GSRT) 3-year project intending to transform photonics into a highly efficient Deep Learning-enabling integrated technology that can operate at >10GHz clock frequencies with sub-pJ/bit energy efficiency values and to deploy Deep Learning algorithms optimally adapted to the idiosyncrasy of the executing photonic neuromorphic hardware through a holistic hardware-software co-design approach. (http://deeplight.eu/)

 • CAM-UP is a 3-year research project that has received funding from the Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI) and the General Secretariat for Research and Technology (GSRT), through the CAM-UP project under grant agreement No 230. The overall vision of CAM-UP is to resolve the performance gap between optical linerates -vs- electronic Address Look-Up-search rates, by replacing the last missing piece of the puzzle of fast packet routing, the T-CAM based memory. (http://www.cam-up.gr/)

 • ORION is a 3-year research project that has received funding from the Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI) and the General Secretariat for Research and Technology (GSRT), through the ORION project under grant agreement No 585. ORION proposes a novel solution by completely separating processor chips from interconnect, cache memory and DRAM elements, leading to a high-throughput, reconfigurable and modular setting where processing cores, cache memories, DRAMs and interconnects will comprise disjoint modules and can dynamically re-distribute data, tasks and resources. (http://orion-project.gr/)

 • 5G-PHOS – “5G integrated Fiber-Wireless networks exploiting existing photonic technologies for high density SDN-programmable network architectures” is a H2020 5GPPP Phase II project focusing on 5G integrated Fiber-Wireless networks that leverage existing photonic technologies towards implementing a high-density SDN-programmable network architecture. The project has a duration of 3 years, from 01/09/2017 until 31/08/2018, comprising a consortium of 16 partners and coordinated by Aristotle University of Thessaloniki. (http://5g-phos.eu/)

 • 5G STEP FWD –“5G System Technological Enhancements Provided by Fiber Wireless Deployments” is 4 years Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks 5G STEP FWD proposes a new architecture that uses UDWDM PONs as the backhaul of mmWave networks in order to achieve high capacity and low latency backhauling. (https://www.5gstepfwd.eu/)


  (Έχουν λήξει)
 • “Energy Efficient Optical Network Planning and Operation”, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, (2014-2015).

 • “Asymmetric Passive Optical Network for xDSL and FTTH Access”, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009, Υπο-δράση ΙΙ (Έργα μεγάλης κλιμακας), (2013-2015).

 • Πρόγραμμα ενίσχυσης του ερευνητικού έργου υποψηφίων διδακτόρων, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: Υπ. Διδάκτορας Χρήστος Λιάσκος με θέμα διατριβής «Δίκτυα Επικοινωνιών». (2011-2013).

 • NETNET: Ανθρώπινα Δίκτυα – Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων σε Δίκτυα Επικοινωνιών (2008)

 • ICT-STREAMS – “Silicon Photonics Transceiver and Routing technologies for High-End Multi-Socket Server Blades with Tb/s Throughput interconnect & interfaces” is a H2020 3-year collaborative project on the development of the necessary Silicon Photonics Transceiver and Routing technologies towards a new, power efficient, WDM-based, Tb/s, optical on-board interconnection paradigm that enables multiple high bandwidth, point-to-point direct links on the board level, as a step forward to the realization of exa-scale computing systems. (http://www.ict-streams.eu/)

 • PLASMOFAB – “A generic CMOS- compatible platform for co-integrated plasmonics/photonics/electronics PICs towards volume manufacturing of low energy, small size and high performance photonic devices” is a H2020 3-year collaborative project on CMOS-compatible photonic, plasmonic and electronic integration that brings together ten leading academic and research institutes and companies. The project was launched in January 2016 and this project has received funding from the European Union's Horizon 2020 ICT research and innovation programme under grant agreement No 688166. (http://www.plasmofab.eu/)

 • L3MATRIX (Large Scale Silicon Photonics Matrix for Low Power and Low-Cost Data Centers) is a H2020 project that aims to provide a new method of building switching elements for Data Centers that combines a high radix connectivity architecture with an extended bandwidth of 25 Gb/s in single mode fibres and waveguides with low latency. The objective is to develop a novel SiP matrix with a scale larger than any similar device with more than 100 modulators on a single chip and will integrate embedded laser sources with a logic chip thus breaking the limitations on the bandwidth-distance product. (https://l3matrix.eu/)

 • COMANDER is a 4-years EC-funded project, officially launched on 1st October 2013, funded under the Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) action call FP7-PEOPLE-2013-IAPP. COMANDER targets the design, development and deployment of a fully converged Next-Generation Fiber-Wireless network architecture that provides simultaneous fixed and mobile access at unforeseen multi-Gbps wireless transmission speeds.

 • PhoxTrot is a 4-years EC-funded large-scale research effort focusing on high-performance, low-energy and cost and small-size optical interconnects across the different hierarchy levels in data center and high-performance computing systems: on-board, board-to-board and rack-to-rack. PhoxTroT will tackle optical interconnects in a holistic way, synergizing the different fabrication platforms in order to deploy the optimal “mix&match” technology and tailor this to each interconnect layer. PhoxTroT will follow a layered approach from near-term exploitable to more forward looking but of high expected gain activities. (https://phoxtrot.eu/)Συμμετοχή σε Editorial Boards

 • Γεώργιος Παπαδημητρίου
  • IEEE Network, Editorial Board Member.
  • IEEE Transactions on Broadcasting, Associate Editor.
  • IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics-Part C, Associate Editor.
  • IEEE Sensors Journal, Associate Editor.
  • IEEE Communications Magazine, Associate Technical Editor.

 • Πέτρος Νικοπολιτίδης
  • IEEE Access.
  • Springer Wireless Networks.
  • Frontiers in Communications and Networks - Security, Privacy and Authentication.
  • International Journal of Communication Systems, Wiley.
  • Security and Communication Networks, Hindawi.
  • Wireless Communications and Mobile Computing, Hindawi.
  • International Journal of Security and Networks, Inderscience.

    

Συμμετοχή σε διοργάνωση συνεδρίων

 • Γεώργιος Παπαδημητρίου
  • Program Co-Chair, IEEE/ACM International Conference on Internet of Things (IoT), Dalian, China, October 19-22, 2011.
  • Co-Chair, ICUMT Workshop on Wireless and Optical Networks (WI-OPT 2009), October 13, 2009, Saint Petersburg, Russia.
  • Program Committee Co-Chair, First International Workshop on Autonomous Embedded Systems and Networking (AESN09), Athens, Greece, March 23-25, 2009.
  • Track Co-Chair, Networks and Telecommunications Track, 7th ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA-09), Rabat, Morocco, May 10-13, 2009.

 • Πέτρος Νικοπολιτίδης
  • Senior Program chair: International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS 2021), July, 2021, Istanbul, Turkey.
  • Senior Program chair: International Conference on Communications, Computing, Cybersecurity and Informatics (CCCI 2021), October, 2021, Bejing, China.
  • Senior Program chair: International Conference on Communications, Computing, Cybersecurity and Informatics (CCCI 2020), November 3-5, 2020, Virtual Conference.
  • Senior Program chair: International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS 2020), October 5-7, 2020, Virtual Conference.
  • Senior Program chair: International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS 2019), July 13-15, 2019, Bejing, China.
  • Senior Program chair: International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS 2018), July 13-15, 2018, Colmar, France.
  • Senior Program chair: International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS 2017), July 13-15, 2017, Dalian, China.
  • Senior Program chair: International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS 2016), July 13-15, 2016, Kunming, China.
  • Program co-chair: Wireless Information Networks and Systems (WINSYS 2015), July 20-22, 2015, Colmar, France.
  • Senior Program chair: International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS 2015), July 8-10, 2015, Gijon, Spain.
  • Program co-chair: Wireless Information Networks and Systems (WINSYS 2014), September 2-4, 2014, Vienna, Austria.
  • Program co-chair: Wireless Information Networks and Systems (WINSYS 2013), July 29-31, 2013, Reykjavic, Iceland.
  • Program co-chair: OPTICS 2012, July 24-27, 2012, Rome, Italy.
  • Program co-chair: International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS 2012), May 14-16, 2012, Amman, Jordan.
  • Program Vice Chair: IEEE International Conference on Internet of Things (IEEE iThings 2011), October 19-22, 2011, Dalian, China.
  • Program co-chair: OPTICS 2010, July 26-28, 2010, Athens, Greece.
  • Program co-chair: International Conference on Communication Theory, Reliability, and Quality of Service, (IARIA CTRQ 2008), June 29 - July 5, 2008, Bucharest, Romania.

    
 

Web Administrator Πετρίδου Σοφία  | System Administrator Κωνσταντίνος Ξ. Μαυρομουστάκης  | Designed by ® Δελλιόπουλος Ιωάννης