Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | English Version
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διεύθυνση
Χρήσιμα Links
Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση:
Web Caclab

Ερευνητική Δραστηριότητα

 

Περιοχές Ερευνητικών Δραστηριοτήτων

 • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Απόδοση Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων
 • Χρονοδρομολόγηση Πολυεπεξεργαστών
 • Cluster Computing
 • Mobile Computing
 • Grid Computing
 • Cloud Computing
 • Μελέτη και Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας (VLSI)
 • Διάγνωση Βλαβών και Σχεδίαση για Διαγνωσιμότητα VLSI
 • Ανάπτυξη Εργαλείων Αυτομάτου Σχεδιάσεως VLSI
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Αλγόριθμοι και Υπολογιστικά Συστήματα για Παράλληλη Επεξεργασία
 • Οπτικά Δίκτυα
 • Ασύρματα Δίκτυα
 • Learning Automata
 • ATM Switch Fabrics
 • Διαχείριση Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Δίκτυα Ειδικών Εφαρμογών
 • Ευκαμπτες Οθόνες
 • Μικρο- και Νανο- ηλεκτρονικές διατάξεις και κυκλώματα
 • Κβαντικές υπολογιστικές διατάξεις και κυκλώματα
 • Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις ημιαγωγών

 

Ερευνητικά Έργα

Τίτλος Προγράμματος
Φορέας
Επιστημονικώς Υπεύθυνος
WETS Worldwide Emergency Telemedicine Service Ευρωπαϊκή Ένωση - HC 4052 Α. Πομπόρτσης
ATTRACT Applications in Telemedicine Taking Rapid Advantage of Cable Television Network Evolution Ευρωπαϊκή Ένωση - HC 4002 Α. Πομπόρτσης
Μελέτη έργου "Σχεδιασμός Επικοινωνιακών Υποδομών ΤΕΙ Σερρών" ΤΕΙ Σερρών - ΕΠΕΑΕΚ Α. Πομπόρτσης
MERMAID: Medical Emergency Aid through Telematics Ευρωπαϊκή Ένωση - HC 1034  Α. Πομπόρτσης
Πιλοτική Εφαρμογή Αυτόματης Παρακολούθησης Ατομικών Στοιχείων των Φοιτητών των Τμημάτων του ΑΠΘ Ε.Ε ΑΠΘ Α. Πομπόρτσης
Μελέτη έργου "Τηλεματικές Υπηρεσίες για τη Δημόσια Διοίκηση" Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Α. Πομπόρτσης
ΑΤΜ-ΝΕΤ Διαδικτύωση & Προηγμένες Υπηρεσίες πάνω στο Δημόσιο Δίκτυο ΑΤΜ ΓΓΕΤ/ΕΠΕΤ ΙΙ Α. Πομπόρτσης

 

Οργάνωση Συνεδρίων

Program Chair
33rd Annual Simulation Symposium
Washington D.C.
April 16 - 20, 2000
http://www.csd.auth.gr/ssymp33/

 
Web Administrator Πετρίδου Σοφία  | System Administrator Κωνσταντίνος Ξ. Μαυρομουστάκης  | Designed by ® Δελλιόπουλος Ιωάννης