Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | English Version
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διεύθυνση
Χρήσιμα Links
Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση:
Web Caclab

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα

 

Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Δικτύων και τα Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα. Στόχοι σχεδίασης, απαιτήσεις χρηστών, και ζητήματα υλικού-λογισμικού. Συγχρονισμός διεργασιών (διάταξη γεγονότων, αμοιβαίος αποκλεισμός, αντιμετώπιση αδιεξόδων, αλγόριθμοι εκλογής, κατανεμημένος τερματισμός). Διεργασιακές επικοινωνίες και ομάδες διεργασιών. Μοντέλο OSI και μοντέλο πελάτη - εξυπηρέτη, υποδοχές στο UNIX, μοντέλο RPC. Διαχείριση διεργασιών και επεξεργαστών. Κατανεμημένη δια-μοιραζόμενη μνήμη. Κατανεμημένα συστήματα αρχείων (σημασιολογίες καταμερισμού αρχείων, ενταμίευση, ατομικές συναλλαγές, αναπαραγωγή αρχείων). Τα συστήματα αρχείων NFS και AFS. Ονοματολογία, προστασία και ασφάλεια στα Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα (απειλές, συνθήματα, κρυπτογραφία). Συστήματα πραγματικού χρόνου και αξιοπιστία. Επισκόπηση των κατανεμημένων Λειτουργικών Συστήματων Amoeba, Chorus, Mach και Clouds.

 

Distributed Operating Systems

Introduction to Distributed Operating Systems(OS). Design, user-demands and OS software-hardware issues. Process synchronization, mutual exclusion, deadlock prevention, choice algorithms and distributed fragmentation. Inter-process communication and process groups. The OSI and the client/server model. The RPC model. Process and processors management. Distributed shared memory. Distributed file systems (atomic transactions, file reproduction). The NFS and the AFS File Systems. Naming, protection and security issues in distributed OS (cryptography). Real-time systems and reliability Overview of the Amoeba, Chorus, Mach and Clouds Distributed Operating Systems.

 

 
 
Web Administrator Πετρίδου Σοφία  | System Administrator Κωνσταντίνος Ξ. Μαυρομουστάκης  | Designed by ® Δελλιόπουλος Ιωάννης 
Επιστροφή στην Εκπαιδευτική Δραστηριότητα