Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | English Version
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διεύθυνση
Χρήσιμα Links
Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση:
Web Caclab

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Υπολογιστικών Συστημάτων

 

Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Υπολογιστικών Συστημάτων

Βασικές αρχές μοντελοποίησης και προσομοίωσης. Συστήματα, μοντέλα και προσομοίωση. Είδη προσομοίωσης. Προσομοίωση διακριτών γεγονότων. Μοντελοποίηση συστήματος ουρών. Μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων. Λογισμικό και εργαλεία προσομοίωσης. Η γλώσσα GPSS/H. Το πακέτο προσομοίωσης Simul8. Επιλογή κατανομών εισόδου. Δημιουργία τυχαίων αριθμών και τυχαίων παρατηρήσεων. Τεχνικές κατασκευής έγκυρων και αξιόπιστων μοντέλων προσομοίωσης. Ανάλυση δεδομένων εξόδου. Παράλληλη και κατανεμημένη προσομοίωση. Νέες προσεγγίσεις μοντελοποίησης και προσομοίωσης - Εφαρμογές.Modeling & Simulation of Computer System

Basic Simulation Modelling. Systems, models and simulation. Simulation types. Discrete event simulation. Queueing system simulation. Modeling complex systems. Simulation software and tools. The GPSS/H language. The simulation packet Simul8. Selecting input probability distributions. Generating random numbers and random variates. Techniques for building valid and credible simulation models. Output data analysis. Parallel and distributed simulation. New approaches in modeling and simulation - Applications.

Επιπλέον πληροφορίες / Further Information

 
 
Web Administrator Πετρίδου Σοφία  | System Administrator Κωνσταντίνος Ξ. Μαυρομουστάκης  | Designed by ® Δελλιόπουλος Ιωάννης 
Επιστροφή στην Εκπαιδευτική Δραστηριότητα