Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | English Version
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διεύθυνση
Χρήσιμα Links
Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση:
Web Caclab

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

 

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα υπολογιστών. Έλεγχος λογικής γραμμής LLC IEEE 802.2. Πολλαπλή προσπέλαση με ακρόαση φέροντος και ανίχνευση συγκρούσεων IEEE 802.3 CSMA/CD. Τοπικό δίκτυο τοπολογίας Λεωφόρου με μέθοδο πολλαπλής προσπέλασης "Περάσματος Κουπονιού", IEEE 802.4 Token Passing Bus. Τοπικό δίκτυο τοπολογίας Δακτυλίου με μέθοδο πολλαπλής προσπέλασης " Περάσματος Κουπονιού", IEEE 802.5 Token Passing Ring. Προσαρμοστής κατανεμημένων δεδομένων με οπτική ίνα. ANSI X3T9.5 (FDDI) (Fiber Distributed Data Interface). Μητροπολιτικά δίκτυα υπολογιστών IEEE 802.6 MAN . Θέσεις εξυπηρέτησης (Servers) σε τοπικά δίκτυα υπολογιστών. Πρωτόκολλα ανώτερων επιπέδων για την υποστήριξη τοπικών δικτύων υπολογιστών IEEE 802.x (Λογισμικό δικτύων). Δομημένη καλωδίωση (ΕΙΑ/ΤΙΑ 568), διαχείριση δικτύων, τοπικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων.


New Communication Technologies


Introduction to Local Area Networks (LAN). Logic Link Control - LLC IEEE 802.2. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - CSMA/CD IEEE 802.3. LAN with Token Passing Bus topology - IEEE 802.4. LAN with Token Passing Ring topology - IEEE 802.5. Fiber Distributed Data Interface - FDDI ANSI X3T9.5. Metropolitan Area Networks - MAN IEEE 802.6. Servers in Local Area computer Networks. Higher level Protocols for LAN - IEEE 802.x. Structured cabling (EIA/TIA 568), Networks Managements, High Speed Computer Networks.

Click here for Lab Information & Notes

 
 
 
Web Administrator Πετρίδου Σοφία  | System Administrator Κωνσταντίνος Ξ. Μαυρομουστάκης  | Designed by ® Δελλιόπουλος Ιωάννης 
Επιστροφή στην Εκπαιδευτική Δραστηριότητα