Αρχική Σελίδα

|

Επικοινωνία

|

Site Map

|

English Version

Δημοσιευσεις

Παρουσίαση

Ανθρώπινο Δυναμικό

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Ερευνητική Δραστηριότητα

Διεύθυνση

Χρήσιμα Links

Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση:

Web Caclab

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Δίκτυα Επικοινωνιών


Σύντομη Περιγραφή
Μελέτη της επικοινωνίας μεταξύ κόμβων ενός δικτύου υπολογιστών/εξυπνων συσκευών, ακολουθώντας τη διαστρωμάτωση OSI: Φυσικό επίπεδο, Επίπεδο Συνδέσμου Μεταφοράς Δεδομένων, Υποεπίπεδο Ελέγχου Προσπέλασης Μέσων, Επίπεδο Δικτύου, Επίπεδο Μεταφοράς, Επίπεδο Εφαρμογής.


 

Web Administrator Xρυσούλα Παπάζογλου 

|

System Administrator Φώτης Λούκος 

|

Designed by Δελλιόπουλος Ιωάννης