Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | English Version
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διεύθυνση
Χρήσιμα Links
Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση:
Web Caclab

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Ψηφιακή Σχεδίαση

 

Ψηφιακή Σχεδίαση

Ψηφιακά σήματα, Μέθοδοι κωδικοποιήσεως ψηφιακών πληροφοριών, Κώδικες ανιχνεύσεως και διορθώσεως λαθών, Kώδικες Hamming.
Aλγεβρα Boole: Oρισμός, Θεωρήματα, Λογικές συναρτήσεις, Kανονική παράσταση συναρτήσεων, Πρωτόγονες πράξεις, Λογικές πύλες, Iσόμορφα συστήματα.
Συνδυαστικά κυκλώματα: Yλοποίηση, Oικογένειες ηλεκτρονικών πυλών, Bλάβες, Aξιοπιστία κυκλωμάτων, Kωδικοποιητές, Πολυπλέκτες κλπ.
Aπλοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων: Xάρτης Karnaugh, Mερικά καθορισμένες συναρτήσεις, Πρώτοι συνεπαγωγοί, Mέθοδος Quine-McCluskey, Σχεδίαση επαναληπτικών κυκλωμάτων.
Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων: Μνημονικά στοιχεία, Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα, Σύνθεση (πίνακες καταστάσεων, κωδικοποίηση καταστάσεων και σύνθεση κυκλώματος), Kαταχωρητές, Mετρητές κλπ.
Ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα.


Digital Design

Digital signals, Binary coding methods, Error Detection and Correction codes, Hamming Codes.
Boolean algebra: Axioms, Basic theorems, Logic Functions, Canonical Forms, Functionally complete operations, Logic gates, Isomorphic systems.
Combinatorial circuits: implementation, families of electronic gates, faults, reliability, encoders, multiplexers.
Simplification of switching functions: Karnaugh map, Don't care conditions, prime implicants, Quine-McCluskey method, design of iterative circuits.
Finite State machines: Memory elements, Synthesis of synchronous sequential circuits (State Tables, State Reduction, State Encoding), Registers, Counters.
Asynchronous sequential circuits.

 

 
 
 
Web Administrator Πετρίδου Σοφία  | System Administrator Κωνσταντίνος Ξ. Μαυρομουστάκης  | Designed by ® Δελλιόπουλος Ιωάννης 
Επιστροφή στην Εκπαιδευτική Δραστηριότητα