Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | English Version
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διεύθυνση
Χρήσιμα Links
Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση:
Web Caclab

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Απόδοση Υπολογιστικών Συστημάτων

 

Απόδοση Υπολογιστικών Συστημάτων

Τεχνικές μέτρησης και εργαλεία. Επιλογή του φόρτου εργασίας. Χαρακτηρισμός του φόρτου εργασίας. Σχεδιασμός της παραγωγικής ικανότητας (Capacity planning). Βαθμολόγηση επιδόσεων. Παρακολούθηση (Monitoring). Παρουσίαση των δεδομένων. Πειραματικοί σχεδιασμοί και ανάλυση δεδομένων. Μοντέλα ουρών. Τύποι στοχαστικών διαδικασιών. Μαρκοβιανές αλυσίδες (Markov Chains). Η Μ/Μ/1 ουρά. Η Μ/Μ/m ουρά. Ουρές με πεπερασμένη χωρητικότητα. Δίκτυα ουρών. Ανάλυση δικτύων ουρών. Μοντέλα δικτύων ουρών συστημάτων υπολογιστών. Μετρικές απόδοσης. Νόμοι λειτουργικότητας (Operational laws). Ανάλυση της μέσης τιμής. Προσεγγιστική ανάλυση της μέσης τιμής. Απόδοση του Web.

 

Computer Systems Performance Εvaluation

Measurement techniques and tools. Workload selection. Workload characterization. Capacity planning. Benchmarking. Monitoring. Data presentation. Experimental design and data analysis. Queueing models. Types of stochastic processes. Markov Chains. M/M/1 queue. M/M/m queue. Queues with finite buffers. Queueing networks. Analysis of queueing networks. Queueing network models of computer systems. Performance metrics. Operational laws. Mean-Value Analysis (MVA). Approximate MVA. Web performance.

 

Επιπλέον Πληροφορίες / Further Information

 
Web Administrator Πετρίδου Σοφία  | System Administrator Κωνσταντίνος Ξ. Μαυρομουστάκης  | Designed by ® Δελλιόπουλος Ιωάννης 
Επιστροφή στην Εκπαιδευτική Δραστηριότητα