Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | English Version
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διεύθυνση
Χρήσιμα Links
Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση:
Web Caclab

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Συστήματα

 

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Συστήματα

Διακριτά και Ολοκληρωμένα Αναλογικά Κυκλώματα: βασική θεωρία, χρονική και συχνοτική απόκριση, ημιαγωγοί, ανάλυση κυκλωμάτων που περιλαμβάνουν διόδους, διπολικά transistors, FET, και μελέτη βασικών αναλογικών και ψηφιακών δομικών στοιχείων των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Ακολουθιακά συστήματα. Ψηφιακά κυκλώματα μεγάλης κλίμακας. Προγραμματιζόμενα κυκλώματα λογικών συναρτήσεων. Ανάλυση μονάδων υπολογιστή (αριθμητική μονάς, μνήμη). Μονάδες διεπικοινωνίας, σύνθεση ψηφιακού υπολογιστή.

 

Digital Electronics Systems

Discrete and integrated analog circuits: basic theory, temporal and frequency response, semiconductors, circuit analysis that are including diodes, bi-polar transistors, FET, and study of basic analog and digital structure elements of the integrated circuits. Synthesis of Asynchronous sequential circuits : state and flow tables, compatible states, reduction. Race free state assignment. MSI components : Adders, Encoders and Decoders, Comparators, Multiplexers, Registers, ROMs , Counters. Programmable Logic : PLAs, PLDs, PROMs. Algorithmic state machines : ASM Charts, Timing, Implementation. Hardware Description Languages.

 

 
Web Administrator Πετρίδου Σοφία  | System Administrator Κωνσταντίνος Ξ. Μαυρομουστάκης  | Designed by ® Δελλιόπουλος Ιωάννης 
Επιστροφή στην Εκπαιδευτική Δραστηριότητα