Αρχική Σελίδα

|

Επικοινωνία

|

Site Map

|

English Version

Δημοσιευσεις

Παρουσίαση

Ανθρώπινο Δυναμικό

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Ερευνητική Δραστηριότητα

Διεύθυνση

Χρήσιμα Links

Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση:

Web Caclab

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Ασφάλεια Δικτύων


Σύντομη Περιγραφή
Μελέτη συμμετρικής και ασύμμετρης κρυπτογραφίας, πιστοποίησης αυθεντικότητας, ψηφιακών υπογραφών, ασφάλειας στο Internet και ασφάλειας ασύρματων δικύων.


 

Web Administrator Xρυσούλα Παπάζογλου 

|

System Administrator Φώτης Λούκος 

|

Designed by Δελλιόπουλος Ιωάννης