Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | English Version
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διεύθυνση
Χρήσιμα Links
Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση:
Web Caclab

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Διαχείριση Επικοινωνιακών Συστημάτων

 

Διαχείριση Επικοινωνιακών Συστημάτων

Διαχείριση επικοινωνιακών δικτύων. Η διαχειριστική προσέγγιση TCP/IP και OSI. (NMF, SNMP, SNMPv.2, CMIP, CMISE), Λειτουργικές περιοχές διαχείρισης. Αντικειμενοστραφής μοντελοποίηση. Βάσεις πληροφορίας διαχείρισης (ΜΙΒ). Διαχείριση Τοπικών δικτύων. Διαχείριση δικτύων ΙΡ, ευρυζωνικών δικτύων (ΑΤΜ). Δίκτυα διαχείρισης τηλεπικοινωνιών (ΤΜΝ). Διαχείριση μέσω προγραμμάτων πλοήγησης. Η τεχνητή νοημοσύνη και τα έμπειρα συστήματα στη διαχείριση δικτύων. Λογισμικό διαχείρισης δικτύων.

 

Management of Communication Networks

Management of communacation networks. Managerial approach of TCP/IP and OSI. (NMF, SNMP, SNMPv.2, CMIP, CMISE), management operational areas, object oriented modelling, management information data bases (MIB), management of LANs, management of IP networks, management of WANs (ATM), telecommunications managing networks (TNM). Artificial intelligence and expert systems in the management of networks. Software of managing networks.

Click here for Lesson Information & Notes

 

 
 
Web Administrator Πετρίδου Σοφία  | System Administrator Κωνσταντίνος Ξ. Μαυρομουστάκης  | Designed by ® Δελλιόπουλος Ιωάννης 
Επιστροφή στην Εκπαιδευτική Δραστηριότητα