Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | English Version
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διεύθυνση
Χρήσιμα Links
Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση:
Web Caclab

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Οπτικές Επικοινωνίες

 

Οπτικές Επικοινωνίες

Δίκτυα οπτικών ινών, οι εφαρμογές και οι απαιτήσεις τους. Οπτικές ίνες, συζευκτές και απαγωγείς, συντονιζόμενα οπτικά φίλτρα, δίοδοι laser, οπτικοί ενισχυτές, διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση οπτικών σημάτων. Τοπολογική οργάνωση, διαστρωματοποιημένες αρχιτεκτονικές, πολλαπλή προσπέλαση, μεταγωγή. Ζεύξεις τρίτης γενιάς, πολυσημειακές ζεύξεις τρίτης γενιάς, δίκτυα τρίτης γενιάς.


Optical Communications

The challenge - Fiber optic networks, Applications and their requirements.
Building blocks - Fibers, couplers and taps, Tunable filters, Laser diodes, Lightwave amplifiers, Modulation and demodulation of optical signals.
Architecture - Organizing the system topologically, Layered architectures, Multi-access, switching and performance.
Realization - third generation links, third generation multipoints, third generation networks.


 
Web Administrator Πετρίδου Σοφία  | System Administrator Κωνσταντίνος Ξ. Μαυρομουστάκης  | Designed by ® Δελλιόπουλος Ιωάννης 
Επιστροφή στην Εκπαιδευτική Δραστηριότητα