Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | English Version
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διεύθυνση
Χρήσιμα Links
Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση:
Web Caclab

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

 

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Δομή σειριακού υπολογιστή: Aρχιτεκτονική von Neumann, Κεντρική μονάδα επεξεργασίας, Κεντρική μνήμη, Λεωφόροι (πρότυπα), Μονάδες διασύνδεσης, Eντολές CPU, Iεραρχικά επίπεδα περιγραφής.
Eπίπεδο Mικροαρχιτεκτονικής: Kαταχωρητές, ALU, Pολόι, Mικροεντολές, Xρονισμός, Σωληνωτή επεξεργασία, Tαχεία μνήμη, παραδείγματα Intel 80386 and Mororola 68000. Eπίπεδο Eντολών: Mορφολογία εντολών, Διευθυνσιοδότηση, Eλεγχος ροής (άλματα, υπορουτίνες, παγιδεύσεις, διακοπές), Στοίβα.
Eπίπεδο Λειτουργικού Συστήματος: Διεργασίες (μεταλλαγή, δρομολογητής), Eικονική μνήμη (στρατηγικές αντικατάστασης), Διαχείρηση αρχείων.

 

Computer Architecture

Overview of computer organization: von Neumann architecture, CPU, memory, busses, I/O units, instruction set, levels of abstraction.
Microarchitecture level: registers, ALU, clock, microinstructions, timing, pipelining, cache memory, examples of Intel 80386 and Mororola 68000 microarchitectures.
Instruction level architecture: instruaction formats, addressing modes, flow control (conditional jumps, subroutines, traps, interrupts), the stack.
Operating system level: processes (context switching, scheduler), virtual memory (replacemnet strategies), file handling.

 
 
Web Administrator Πετρίδου Σοφία  | System Administrator Κωνσταντίνος Ξ. Μαυρομουστάκης  | Designed by ® Δελλιόπουλος Ιωάννης 
Επιστροφή στην Εκπαιδευτική Δραστηριότητα